Get Adobe Flash player

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

บริการ

       

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง อาทิเช่น ตามรอยช้างในเส้นทางแห่งโถงถ้ำ แลลูกลม ชมวิถีนา เลียบพรุลำเพ็ง อร่อยกับอาหารพื้นถิ่น นมัสการท่านขุนจา วันควนสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ สร้างสรรค์งานทอมือ จิบชา ฝามี ชม ช็อป ผ้าทอนาหมื่นศรี และผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS