Get Adobe Flash player

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

บริการ

       

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการอบรมทางด้านการประมงโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Assoc.Prof.Dr.David Crookall บรรณาธิการของวารสาร Simulation & Gaming : An Interdisciplinary Journal เป็นวิทยากรบรรรยาย ณ ห้อง พล.๑๒๐๔ อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   #แกลเลอรี่ทั้งหมด