Get Adobe Flash player

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

บริการ

       

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าสัมภาษณ์สอบตรง รอบ 2นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.วรวุฒิ เกิดปราง หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีการประมง เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS